Shevchenko, Larysa, і Dmytro Syzonov. 2021. Юрислінгвістика в Київському університеті: прогнозована концептуальна модель. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, no 43 (Грудень), 8-21. https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/106.