SYZONOV, D. Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, n. 40, p. 58-70, 20 set. 2020.