SYZONOV, D. Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, n. 35, p. 56-69, 1 fev. 2018.