Shevchenko, L., & Syzonov, D. (2021). Критерії диференціації усного та писемного тексту в лінгвоекспертизі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (42), 28-42. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/97