Karpova, K., & Chaiuk, T. (2020). Збагачення словникового складу сучасної англійської мови шляхом словотворення (на матеріалі мови пандемії COVID-19). Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (41), 155-176. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/94