Shevchenko, L., & Syzonov, D. (2020). Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (41), 8-23. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/86