Rudiuk, L. (2020). Мовна особистість у сфері масмедіа: наукова інтерпретація та характерні ознаки. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (40), 86-98. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/82