Syzonov, D. (2020). Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (40), 58-70. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/80