Sulyma, O. (2019). Облігаторність обставинних синтаксем у конструкціях з присудками, вираженими процесуальними дієсловами. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (39), 89-105. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/72