Botsman, A., & Dmytruk, O. (2019). Германські претерито-презентні дієслова та їх морфолого-семантичні особливості. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (39), 74-88. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/71