Syzonov, D. (2019). Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (38), 94-108. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/58