Syzonov, D. (2017). Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (33), 87-97. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/46