Syzonov, D. (2018). Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (35), 56-69. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/28