Zbinska, A. (2023). Комунікативний потенціал літературної фразеології в медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (46), 147-162. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/142