Syzonov, D. (2023). Терміносистема сучасної медіалінгвістики в міждисциплінарних контактах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (46), 100-111. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/139