Bondarenko, V., Botsman, A., & Dmytruk, O. (2022). Відображення процесу анаплазії при формуванні майбутнього часу германських мов. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (45), 65-80. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/131