Stafiichuk, D. (2022). Функціональний аспект мовного сексизму в українських інформаційних масмедіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (45), 52-64. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/130