Tsvirkun, T. (2022). Засоби вербалізації цінностей у сучасних соціальних медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (45), 39-51. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/129