Snytko, O., & Hrechka, S. (2022). "Битва наративів" у сучасному медіапросторі України. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (44), 86-117. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/120