Dergach, D. (2022). Інтелектуалізація мови нових медіа: еволюція жанрової парадигми. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (44), 48-67. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/118