Shevchenko, L., & Syzonov, D. (2022). Юрислінгвістика в епіцентрі західної науки: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (44), 28-47. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/117