Botsman, A., Dmytruk, O., & Bondarenko, V. (2021). Моделювання аналітичного розвитку форм готського майбутнього часу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (43), 125-147. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/112