Shevchenko, L., & Syzonov, D. (2021). Юрислінгвістика в Київському університеті: прогнозована концептуальна модель. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (43), 8-21. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/106