(1)
Syzonov, D. Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту. APULTP 2020, 58-70.