(1)
Sulyma, O. Облігаторність обставинних синтаксем у конструкціях з присудками, вираженими процесуальними дієсловами. APULTP 2019, 89-105.