(1)
Yarmak, V. Особливості граматичного вираження минулого часу в коротких прозових формах сербського художнього дискурсу ХІХ–ХХ століть. APULTP 2019, 58-73.