(1)
Syzonov, D. Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології. APULTP 2018, 56-69.