(1)
Tsvirkun, T. Засоби вербалізації цінностей у сучасних соціальних медіа. APULTP 2022, 39-51.