[1]
Syzonov, D. 2020. Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 40 (Вер 2020), 58-70.