Взаємодія типів номінації у сфері парфумерно-косметичного неймінгу

  • Yevheniia Nikiforova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6249-9781
  • Tetiana Biletska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-5376-4819
  • Elizaveta Galitska Київська гімназія № 86 "Консул" (Україна) https://orcid.org/0000-0002-0859-1322

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.66-89

У статті розглянуто аспект номінації парфумерно-косметичних товарів. Особливу увагу приділено специфікації товарних назв із огляду на взаємодію типів номінації. Парфумерно-косметичні назви утворені шляхом залучення первинної і вторинної номінації з одночасним описом відповідних товарних властивостей, якісних та індивідуальних характеристик. У випадку первинної номінації мотиваційна ознака визначається словом, що має базове значення, яке містить вказівку на мотиваційну ознаку. Значення назви співвідноситься з реальністю, що позначається і спричиняє безпосереднє віддзеркалення властивостей номінованого об'єкта. У випадку вторинної номінації вказівка на визначені властивості здійснюється шляхом порівняння або зіставлення з іншим об'єктом, що має схожі властивості. Парфумерно-косметична номінація відбувається у межах номінативного комплексу, що містить два номінативні компоненти: індивідуальну назву і товарну назву. Функціонуючи разом у межах спільного номінативного комплексу, ці дві назви впливають одна на одну. Парфумерні товари, створюючи ароматичний, одоративний ефект, мають ольфакторну властивість, що виступає як базова. Це означає, що комбінація ароматів, запахів, пахощів, які сконцентровані в ароматичних розчинах різних субстанцій, відповідають необхідним вимогам ароматичної рідкої товарної продукції. Товари, що належать до косметичного відгалуження, створюючи візуальний, оптичний ефект, мають колір та забарвлення як основні характеристики. Процес вторинної номінації, коли парфумерно-косметичні товари отримують індивідуальні назви, складається з чотирьох стадій: (1) приглушення архісеми; (2) зсув семи; (3) актуалізація потенційної семи; (4) утворення оказіональної семи. У самому кінці цього ланцюга трансформацій індивідуальна назва перетворюється на семантичний дериват, продукт вторинної номінації. Найчастотнішою семантичною деривацією при утворенні парфумерно-косметичних назв є метафоричне перенесення, що ґрунтується на схожості двох об'єктів не пов'язаних із реальністю. Семантична структура індивідуальних назв номінативних фреймів є віддзеркаленням зв'язків, що існують між об'єктами екстралінгвістичної дійсності. Семантична структура також відображає результати номінативної активності номінатора. Процес функціонального прилаштування назви відбувається, коли створюються індивідуальні назви, переходячи з первинної до вторинної номінації.     

Ключові слова: косметика, номінативний комплекс, номінація, парфуми, сема, семантичний дериват.

Інформація про авторів: Нікіфорова Євгенія Юріївна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Білецька Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Scopus ID

Галицька Єлизавета Анатоліївна – кандидат філологічних наук, вчителька англійської та німецької мов; Київська гімназія № 86 "Консул".

Електронна адреса: elt.nikiforova@gmail.com; t.biletska@knu.ua;   Liza-g@ukr.net

Опубліковано
2021-05-20
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ