Текст у моделюванні мовної свідомості студентів-іноземців

  • Olga Zlotnyk-Shagina Київський інститут музики імені Р.М. Глієра (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4367-7532

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.41.177-193

У статті розглянуто текст як основний засіб у процесі навчання української мови для іноземних студентів. Текст допомагає не лише у вивченні мови іншого народу, а й у пізнанні ментальності та формуванні міжкультурної компетенції, зокрема у формуванні мовної свідомості. Саме тому, вихідним постулатом теорії лінгвокраїнознавства в Україні є орієнтація на вивчення української культури в процесі навчання мові через різноманітні носії та джерела національно-культурної інформації, наприклад, через текст / контекст. Для цього розроблено тексти та завдання до них, які в подальшому ввійдуть у навчально-методичну розробку, призначену для іноземців, які вивчають українську мову. У статті розглядається лінгвокраїнознавчий аспект до вивчення тексту, подано класифікацію завдань, які супроводжують тексти, за етапами їх виконання та зразки таких завдань для швидкого вивчення української мови як іноземної. Основне завдання викладача української мови як іноземної полягає в тому, щоб максимально використати матеріал навчального тексту для розвитку граматичних та стилістичних навичок і умінь студентів, адже  потрібно спонукати їх до висловлення та підготовки до природного спілкування. Для іноземців, які вивчають українську мову, переважно дає мотивацію конструктивна комунікація з україномовними носіями, офіційне листування українською мовою, тобто професійна діяльність, а також формування мовної свідомості та мовної компетенції. В цьому аспекті творчий підхід в роботі з текстом є ефективним рішенням навчальних завдань, яке ґрунтується на аналізі співвідношення мови і мовлення, мовлення і мислення, мислення і комунікації. Тому у статті подана  практична частина роботи з текстом для вивчення української мови. Навчальний текст, отже, при вивченні української мови як іноземної являє собою не тільки засіб навчання іноземних студентів читання українською мовою, але і можливість для формування і розвитку у них навичок говоріння, аудіювання та письма, репрезентовано різноманітними текстами різної тематики для формування мовної свідомості студентів-іноземців.

Ключові слова: текст, мовна свідомість, вивчення української мови як іноземної, лінгвокраїнознавство, оригінальний текст, адаптований текст, види текстових завдань.

Інформація про автора: Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна – кандидат  філологічних  наук,  доцент;  Київський  інститут  музики імені Р.М. Глієра; асистент кафедри української та російської мов як іноземних; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: ozlotnik@bigmir.net

Опубліковано
2020-12-31
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ