Стандарти текстуальності у парфумерно-косметичних назвах

  • Yevgeniia Nikiforova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6249-9781
  • Elizaveta Galitska https://orcid.org/0000-0002-0859-1322

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.41.62-78

Статтю присвячено парфюмерно-косметичному неймінгу. Особливу увагу приділено неймінгу в аспекті текстової природи парфюмерно-косметичних назв. Ці назви вербалізують усі особливості, якісні та індивідуальні характеристики цієї розгалуженої товарної групи. Пармюмерно-косметичні назви створюють номінативний простір, що складається з чотирьох номінативних складників: брендового, базового, родового і функціонально-дескриптивного. Саме базовий номінативний складник відображає основну інформацію, пов’язану з парфюмерно-косметичними товарами. Усі чотири номінативні складники функціонують як відповідні текстові інформаційні блоки. Фактично, парфюмерно-косметична назва містить одночасно два простори. Першим є неймінговий простір, який модулюється інтегрованим парфюмерно-косметичним номінативним комплексом. Цей комплекс охоплює чотири номінативні складники. Другим простором є інформаційний, який є носієм основної необхідної інформації і формує комунікативне підґрунтя. Весь обсяг інформації зберігається у текстовому конструкті. Усі ця інформація, що присутня у парфюмерно-косметичному номінативному комплексі, розмежовується на чотири відповідні текстові блоки. Разом усі ці блоки окреслюють текстові кордони, які обмежують текстовий конструкт. Текстовий конструкт характеризується двома взаємозалежними ознаками, які співіснують у межах інтегрованого парфюмерно-косметичного номінативного комплексу. Вони зумовлюють стабільність конструкції і визначаються як текстова цілісність і дискретність. Текст також характеризується когерентністю і когезією. У конструкції спостерігається когезивний чинник, який реалізується на лексичному рівні, залучаючи механізм повторення, що є складником реітерації. З іншого боку, ресурс повторення може бути повним (коли елемент повторюється повністю) або частковим (коли повторюється лише частина елементу). Крім того, повторення може бути між сусідніми блоками, або між дистантними. Результат дослідження розширює інвентар номінативних одиниць і крім слова, словосполучення і речення, дозволяє включити також і текст.

Ключові слова: когезія, лексичне повторення, номінативний комплекс, номінативний складник, текстовий блок, текстовий конструкт.

Інформація про авторів: Нікіфорова Євгенія Юріївна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Галицька Єлизавета Анатоліївна – кандидат філологічних наук.

Електронна адреса: elt.nikiforova@gmail.com; liza-g@ukr.net

Опубліковано
2020-12-31
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ