Лінгвістична експертиза соціальних мереж в умовах гібридних викликів національній безпеці України

  • Larysa Kompantseva Національна академія Служби безпеки України; кафедра теорії та практики перекладу (Україна) https://orcid.org/0000-0001-7902-9209

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.40.119-139

Статтю присвячено аналізу прикладних можливостей лінгвістичної експертизи соціальних мереж в умовах гібридних загроз  національній безпеці України. Твердиться, що посилення міжкультурних комунікацій, формування єдиного геополітичного простору, активізація деструктивних впливів на поведінку відвідувачів соціальних мереж  зумовили збільшення дискурсивних ситуацій, які лінгвіст може оцінити як експерт. З цих причин виникла нагальна необхідність виокремлення й законодавчого оформлення лінгвістичної експертизи соціальних мереж – мовознавчого аналізу дискурсів соціальних мереж із застосування комплексного підходу, результати якого можуть бути оформлені у вигляді консультативного висновку або прогнозу щодо впливу віртуальної комунікації на соціально-політичні події в реальному світі. Особливого значення цей вид експертизи набуває за умов гібридної агресії РФ, що переважно спрямована на переформатування системи цінностей і поведінки цільових аудиторій, тобто має консцієнтальний характер. Експертний підхід є найактуальнішим для ідентифікації соціальних кібератак – анонімних маніпулятивних впливів на відвідувачів соціальних мереж для створення хаосу, паніки, масових заворушень. Ця ідентифікація має враховувати такі дискурсивні характеристики соціальних мереж: створення привабливого контенту, координоване його розповсюдження по  загальнодоступних та закритих каналах, використання соціальних ботів, горизонтальне транслювання наративів. Як приклад наведено лінгвістичну експертизу фейку пропаганди РФ «антисемітизм на Україні», мета якого – розпалювання міжетнічної ворожнечі. Отже, актуальним на сьогодні є активне залучення академічного середовища до аналізу сучасних загроз та протидії їм, створення пулу професійних експертів, законодавче врегулювання статусу лінгвістичної експертизи соціальних мереж.

Ключові слова: гібридні загрози, лінгвістична експертиза соціальних мереж,  наратив, соціальна кібератака, стратегічні комунікації, сугестивні технології впливу, фейк.

Інформація  про  автора: Компанцева Лариса Феліксівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та практики перекладу; Національна академія Служби безпеки України.

Електронна адреса: larafkom@gmail.com

Опубліковано
2020-03-07
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ