Стратегічні наративи у системі механізмів протидії інформаційним впливам

  • Olena Snytko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра російської філології (Україна) https://orcid.org/0000-0002-5593-1334

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.40.99-118

Статтю присвячено проблемі стратегічних комунікацій в інформаційному просторі України. Стратегічні комунікації  визначаються  як система інформаційного багатовекторного спілкування з суспільством, яка пов’язана  з колом актуальних та соціально важливих тем і забезпечується різними засобами масової комунікації на підтримку національних цілей. Мета  стратегічних комунікацій – вплив на людину, який здійснюється з опорою на принципи свободи слова та спонукання  до самостійного прийняття рішень, актуалізація уваги суспільства на соціально значущих проблемах та шляхах їх розв’язання. Стратегічні комунікації передбачають формування певних стратегічних наративів, сприймаючи які, можна дійти висновків щодо причин виникнення певної соціально значущої ситуації та  визначити перспективи її розв’язання. У статті розглядається наратив про походження українців, який  послідовно розгортається в інформаційному просторі. Це своєрідна полікодова смислова множинність, яка спрямована на утвердження  ідей  власної ідентичності та державності. Доведено, що варіантам стратегічного наративу в інтернет-просторі притаманна  тематична  та концептуальна єдність, множинність оповідачів;  ці варіанти  відрізняються обсягом інформації, особливостями її коментування  та орієнтацією на певну цільову аудиторію, що передбачає  використання різних інструментаріїв впливу – аргументації та сугестії.  Визначено, що Інтернет як унікальна інформаційно-комунікативна технологія надає широкі можливості для розгортання важливих  наративів, які набувають статусу стратегічних у контексті консцієнтальної війни. Потужний стратегічний наратив, як правило, в умовах інформаційного протистояння мотивує появу контрнаративу, який має асиметричну структуру. Боротьба наративів, яку продемонстровано у статті, є головною ознакою сучасного медійного простору.

Ключові слова: стратегічні комунікації, стратегічний наратив, структура та варіативність наративу, контрнаратив та його асиметрична структура.

Інформація про автора: Снитко Олена Степанівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри російської філології; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: elenasnytko@ ukr.net

Опубліковано
2020-03-07
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ