Германські претерито-презентні дієслова та їх морфолого-семантичні особливості

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.39.74-88

  • Andriy Botsman Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-3083-6637
  • Olga Dmytruk Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-7540-7708

Анотація

Статтю присвячено детальному опису морфологічних та семантичних характеристик германських претерито-презентних дієслів. Особливості функціонування претерито-презентних дієслів у морфологічному ракурсі розглядалися низкою дослідників шляхом виокремлення дієслівних характеристик, особливостей, потенційних можливостей у різних германських мовах. Однак, це було зроблено без співставлення отриманих результатів. Існує доволі незначний обсяг достовірної інформації щодо претерито-презентних дієслів у межах західногерманської та північногерманської (скандинавської) підгруп. Семантичний аспект цих дієслів був у фокусі уваги деяких авторів, але й досі невідомий шлях формування таких дієслів у інших індоєвропейських мовах (балтійських, слов'янських, романських). І досі залишається суперечливим питання про те, як ці дієслова відбилися у латинській та грецькій мовах. Незважаючи на той факт, що претерито-президенті дієслова були досліджені у деталях щодо фонологічних умов, їхні морфологічні та семантичні характеристики не були враховані та співставленні. Особлива увага у статті приділяється взаємозв'язку фонологічної та морфологічної специфіки цих дієслів. У статті описуються  результати детального і ґрунтовного порівняльного аналізу фонологічних, морфологічних і семантичних особливостей претерито-презентних дієслів з метою визначення їх морфологічних характеристик, що сформувалися під впливом фонологічних процесів. Метою дослідження є виявлення зв'язків германських претерито-презентних дієслів з можливими джерелами в інших індоєвропейських мовах. Спектр характеристик наводиться в аспекті семантики даних дієслів, що уможливлює детально прослідкувати функціональне навантаження. Автори роблять спробу виявити природу цієї дієслівної групи. Приділено увагу дослідженню функцій претерито-презентних дієслів не лише у германських, а й інших індоєвропейських мовах. Провідним методом аналізу виступив порівняльно-історичний. Цей ефективний шлях дослідження є надійним та результативним для репрезентації фактів щодо специфіки претерито-презентних дієслів.

Ключові слова: градація голосних, дієслівна деривативна семантика, дієслівна семантика, зсув приголосних, претерито-презентні дієслова.

Інформація про авторів: Боцман Андрій Васильович – кандидат хімічних наук, кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Дмитрук Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: a.botsman@knu.ua; o.dmytruk@knu.ua

Опубліковано
2019-11-24
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##