Про вплив Шевченкової автобіографії на Кулішеву

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.39.37-57

  • Stanislav Rosovetskii Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра російської філології (Україна) https://orcid.org/0000-0001-5569-4765

Анотація

У статті на честь 200-річчя з дня народження П. Куліша запропоновано багаторівневе порівняння автобіографій двох найбільш видатних майстрів  українського  красного письменства ХІХ століття. У категоріях і поняттях сучасного літературознавства перевіряється та підтверджується гіпотеза про літературний вплив Т. Шевченка на сприйняття П. Кулішем жанру художнього автобіографічного тексту. З цією метою було зіставлено три тексти: автограф "Автобіографії" Т. Шевченка, варіант "Автобіографії" Т. Шевченка, докорінно перероблений П. Кулішем і надрукований у часописі "Народное чтение", а також автобіографія "Моє життя" П. Куліша. Зіставлення проводилося на наратологічному, композиційному, жанровому, інтертекстуальному рівнях. Також було проаналізовано історичне тло створення кожного з текстів. Було доведено, що автограф "Автобіографії" Т. Шевченка та "Моє життя" П. Куліша відносяться до жанру художньої автобіографії і мають згорнуту наративну структуру. При цьому у Т. Шевченка не виявлено позалітературних причин для створення автобіографії від третьої особи, на відміну від П. Куліша, який до того ж із високим ступенем імовірності потрапив під літературний вплив тексту Т. Шевченка й розвинув його структуру у своїй літературній автобіографії. Разом із цим, допускається, що літературний вплив міг бути не головним аргументом у виборі розповіді від третьої особи, оскільки існували екстралітературні причини для збереження інкогніто П. Кулішем. Зауважується, що текст "Мого життя" П. Куліша є більш функціональним в аспектах установки на об'єктивність, емоційний тиск і модерування образу автора в літературному побуті. Його наративна структура подається згорнутою саме заради установки на об'єктивність, адресати й адресанти імпліцитні та важко виокремлюються на кожному з шарів наративної структури саме для маскування твору під нон-фікшен. Винятком із цього є тільки інтегрований до "Мого життя" текст листа до автора. Зроблено висновок про достовірність та аргументованість гіпотези про літературний вплив Т. Шевченка на П. Куліша в межах жанру автобіографії. Видається перспективним у подальших студіях зосередитися на пошуку доказів несвідомого літературного впливу Т. Шевченка на П. Куліша в інших жанрах, а шанси на виявлення таких в майбутньому є високими.

Ключові слова: нарація, літературний вплив, текстологія, автобіографія, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш

Інформація про автора: Росовецький Станіслав Станіславович – аспірант кафедри російської філології; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: rosovss@hotmail.com

Опубліковано
2019-11-24