Концепт БІЖЕНЕЦЬ: трансформації в сучасній українській лінгвокультурі

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.167-189

  • Аndrianna Milo Національна академія Служби безпеки України (Україна) https://orcid.org/0000-0001-5152-5972

Анотація

Стаття присвячена дослідженню діахронно-синхронної модифікації семного складу лексеми «біженець», впливу психолінгвістичних чинників на формування значеннєвого складу поняття БІЖЕНЕЦЬ в українській лінгвокультурі. За результатами компонентного аналізу визначено тематичні групи та проаналізовано психолінгвістичні фактори, що впливають на формування поняття БІЖЕНЕЦЬ у сучасному медіаконтенті.  Порівняння даних лексикографічного аналізу, рецептивного та асоціативного експериментів щодо позиціювання концепту БІЖЕНЕЦЬ свідчить про те, що кількість значеннєвих компонентів лексеми «біженець» здебільшого збігається з кількістю значень, поданих у лексикографічних джерелах. У той же час конент-аналіз дозволив виявити значне розширення значень, в яких деталізуються: причиновість біженства, зокрема, соціальні причини та зовнішні обставини; емоційна забарвленість поняття; субєктно-обєктна номіналізація, зокрема актуалізуються компоненти `належність до східних регіонів України`, `напрями переміщення` (характеристики вихідного та кінцевого пунктів), `військовий конфлікт в Україні як причина біженства’. Нові тематичні групи є свідченням розширення поняття БІЖЕНЕЦЬ.  Аналіз медіаконтенту довів, що в українській етнокультурі лексема-вербалізатор «біженець»  набуває нових специфічних значень і трансформується у лінгвокультурну традицію. Технологізований дискурс нових медіа уможливив визначення інформаційних інтересів та ціннісних орієнтацій інтернет-комунікантів. Результати контент-аналізу резонансних подій за допомогою сервісу «Attack Index» дозволили визначити їх позитивне/негативне забарвлення, частотні ключові слова та ключові позиції «війни  дискурсів», що ведеться навколо теми біженства.

Ключові слова: «біженець/внутрішньо переміщені особи/переселенці», семний аналіз, лексикографічний аналіз, психолінгвістичний аналіз, рецептивний експеримент, асоціативний експеримент, дискурс-аналіз.

Інформація про автора: Мільо Андріанна Василівна – аспірант; Національна академія Служби безпеки України.

Електронна адреса: anrianna1972@gmail.com

Опубліковано
2019-06-23
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ