Законодавче регулювання мовних відносин в Україні

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.127-144

  • Iuliya Makarets Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; кафедра української мови (Україна) https://orcid.org/0000-0001-5372-5820

Анотація

У статті розглянуте питання законодавчого регулювання мовних відносин в Україні. Здатність національної мови виконувати функції об’єднання суспільства і національної ідентифікації його членів значною мірою залежить від державної мовної політики, від тієї політичної підтримки, яку вона отримує. Показовим щодо цього є мовне законодавство держави, в якому вона закріплює статус мов, встановлює мовну модель та прописує мовний режим. Відповідно до Конституції України українська мова є державною в Україні. Динаміка українського мовного законодавства ілюструє непослідовність імплементації цієї конституційної норми. Увага у статті зосереджена на аналізі визначальних віх у його формуванні, окреслені зміст основних нормативно-правових актів у галузі мовних відносин (Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» (1989), Закон України «Про засади державної мовної політики» (2012), який втратив чинність, і Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019), прийнятий Верховною Радою України та підписаний Президентом України), суспільно-політичні тенденції, які передували їх прийняттю, оцінка громадськістю і світовою спільнотою та їх наслідки для мовної ситуації в Україні. Оскільки однією зі знакових тем у дискусіях навколо правового регулювання мовних відносин в українському суспільстві є можливість затвердження офіційної двомовності, стаття торкається також історико-культурних і політико-правових передумов прийняття офіційної дво- або багатомовності окремими державами, прийнятності такої моделі для України та можливості у такий спосіб подолати наявні мовні суперечності.

Ключові слова: національна мова, офіційна (державна) мова, регіональна мова, мовні відносини, мовне законодавство, мовна політика.

Інформація про автора: Макарець Юлія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри української мови; факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Електронна адреса: makarets_iuliia@ukr.net

Опубліковано
2019-06-23
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ