Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв’ю з політиками. Стаття 2

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.72-89

  • Larysa Shulinova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-1902-9191

Анотація

У статті продовжено розгляд сучасних інтерв’ю з українськими політиками з погляду наявності інтертекстів та їх функцій. Із визначених груп прецедентних феноменів більш детально проаналізовано прецедентні імена та прецедентні вислови. У другій частині дослідження феномена інтертексту в інтервʼю з політиками реалізовуватимемо поставлену загальну мету щодо аналізу інтертекстуальності за типами інтертекстів із погляду впливу на реципієнтів, формування в них бажаних для комунікантів-ініціаторів переконань, а саме: дослідження прецедентних імен і висловів в інтерв’ю з політиками з погляду їх ефективності в реалізації стратегій обох комунікантів в інтервʼю. Текст медійного інтервʼю з політиком – складне нелінійне утворення, зорієнтоване на реалізацію політичної стратегії комуніканта-політика через добір переконливих, виразних, дієвих різнорівневих мовних засобів впливу, якими й можуть стати вдало застосовані прецедентні феномени інтертекстуальності. Акцентуємо увагу саме на доцільності та ефективності введення в текст цих засобів, що мають створити для реципієнта й пізнавальне тло, на якому розташована нова інформація, і певний квест із декодування смислів. А також надати змогу політику впливати, отримуючи бажані / прогнозовані ідеологічні дивіденди (зокрема щодо утримання / здобування влади, PR, іміджу тощо).

Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекст, прецедентний текст, політичний текст, інтерв'ю, вплив, переконання.

Інформація про автора: Шулінова Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: shulinova.lesja@gmail.com

Опубліковано
2019-02-26
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ