Іміджеві стратегії України: медіалінгвістичний дискурс

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.109-126

  • Olga Pliasun Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-2674-5361

Анотація

Глобалізаційні процеси інформаційної ери, медіатизація суспільства уможливлюють застосування до іміджу нових методів аналізу. Оскільки сьогодні державний імідж формується, зокрема, і в засобах масової інформації, одним із найбільш перспективних напрямів іміджевих досліджень є медіалінгвістичний, у межах якого актуальним залишається питання формування ефективних іміджевих стратегій – комплексу іміджевих дій, тактик, прийомів, технологій, спрямованих на створення успішного іміджу.  У статті аналізуються інноваційні наукові розвідки з іміджевої проблематики провідних світових (А. Чеддад, Д. Конделл, К. Керран, П. Мак Кевітт, П. Діас Родрігес та ін.) й українських (Г. Шевченко, І. Кисарець, І. Лисичкіна, О. Доброжанська, В. Федорова) учених-лінгвістів, аргументується перспектива медійного дискурсу іміджевих досліджень (роботи В. Чекалюк, І. Валевської та ін.). Постулюється теза про зародження в сучасній науці медіалінгвістичного аспекту іміджелогії, який розглядається переважно в колі питань мовознавчого ресурсу сугестії. Визначається іміджевий потенціал специфічних мовних формул, що мають сугестивну властивість, зокрема, емоційно-оцінних конструкцій, терапевтичних метафор/текстів, меліоративних лексем, вербалізаторів із позитивною семантикою та ін. Аналізується лінгвістичний компонент імплементації державних іміджевих стратегій, з-поміж яких найбільш ефективними для України є стратегія позитивної самопрезентації, стратегія підкреслення власної унікальності, стратегія апеляції до цінностей та ін. Досліджується й фахово інтерпретується мовний ресурс іміджевих публікацій про Україну на офіційних урядових сторінках у соціальних мережах (Facebook, Twitter). Автор планомірно доводить, що в сучасній комунікації іміджеві стратегії досягають максимального ефекту саме тоді, коли вони супроводжуються візуалізацією іміджевих символів, ситуацій та асоціацій. Таким чином, створюється ефективний іміджевий знак, в якому сублімуються смисл і експресія, що і є певним сугестивним ідеалом в сучасних медіа.

Ключові слова: лінгвоіміджелогія, імідж, лінгвістичні засоби конструювання іміджу, іміджеві стратегії України, медіа.

Інформація про автора: Плясун Ольга Миколаївна – аспірант кафедри     стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: olga_2511@ukr.net

Опубліковано
2019-06-23
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##