Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.77-93

  • Olena Snytko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра російської філології (Україна) https://orcid.org/0000-0002-5593-1334

Анотація

У статті проаналізовано карнавальні форми сугестії, які широко використовуються в інтернет-просторі України у контексті консцієнтальної війни. Карнавалізація свідомості та буття  розглядається як характерна риса сучасної культури, якій притаманні ознаки помежовості. Карнавалізація виявляє себе у різних формах сучасної культури – елітарній (постмодерністській), масовій та контркультурі (молодіжній), в усіх сферах суспільного життя. Основним механізмом карнавальності є сміховий інструмент; віддзеркалюючи вияв хаотичного,  він відіграє винятково важливу роль у самоорганізації суспільного буття, наближає до пізнання істини та правди.Системне, послідовне використання так званих карнавальних форм сугестивного впливу є  абсолютно закономірним явищем, притаманним українській культурі кількох останніх десятиліть. Моніторинг засобів контрсугестії, які активно використовувались в інтернет-просторі України у контексті жорсткого інформаційно-психологічного протистояння (у період 2014-2018 рр.), продемонстрував надвисоку ефективність так званих карнавальних форм. Карнавальні форми сугестії, які стихійно виникали в інтернет-просторі України у найважчі місяці і роки російської агресії, відігравали ключову роль в організації інформаційного захисту й інформаційної протидії країни. Карнавальні форми, у яких втілюються ці терапевтичні контрсугестивні тексти, є органічними та ефективними в епоху тектонічних світоглядних змін, які переживає сучасна Україна. Сугестивний характер власне вербальних текстів органічно взаємодіє з роботою аудіовізуальних засобів впливу та забезпечується інтеграцією мікроритмів усіх рівнів, передусім лексичним, граматичним, фонетичним повтором, який сприяє закріпленню домінантних смислів. У креолізованих текстах політичної спрямованості широко використовуються прийоми хаотизації уявлень, розриву шаблонів,  створення когнітивного дисонансу.

Ключові слова: карнавальні форми культури, інформаційний простір, консцієгтальна війна, сугестія (навіювання),мовні механізми сугестії.

Інформація про автора: Снитко Олена Степанівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри російської філології; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Електронна адреса: elenasnytko@ukr.net

Опубліковано
2019-06-23
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ