Ремінісценції лінгвіста до теорії ідентифікації: епістолярій Пантелеймона Куліша. Стаття 1

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.24-38

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

У статті в координатах і логіці теорії ідентифікації Е.Х. Еріксона розглянуто епістолярій Пантелеймона Куліша – видатного українського культуролога, видавця, письменника і перекладача. Твердиться, що теорія Е.Х. Еріксона створила інтелектуальну матрицю аналізу розвитку суб’єкта в системі психосоціальних умов і обставин.  Розглянуто основний постулат автора, в якому аналізується співвідносність особистості з психосоціальною тотожністю. Особистість, отже, може інтерпретуватися в цілісності різних мотивацій, традицій, сформованої системи цінностей, ідеалів та відповідних їм соціальних ролей.  Зосереджено увагу на аналізі впливу культурно-історичних факторів на психоемоційну і творчу структуру особистості. Розглядається позиція еволюціоналізму, що зумовлює (за Е.Х. Еріксоном) вісім універсальних для людства стадій розвитку. Аналізується закономірність стадій розвитку, виявлена а) у ступеневому розвитку особистості, яка має готовність еволюціонувати в напрямку подальшого росту, розширення усвідомлюваного світогляду та можливостей соціальної взаємодії; б) розвитку соціальних і творчих можливостей особистості в координації зі стратегіями змін у суспільстві, коли суспільство сприяє збереженню тенденцій взаємодії.  В аналізі творчої особистості П. Куліша першою, домінантною є проблема етноідентифікації. У статті розглянуто критерії етноідентифікації П. Куліша: екзистенційний вибір, усвідомлення шляхів самореалізації, досягнення внутрішньої свободи, вирішення індивідуально-психологічних проблем приналежності до певної соціальної страти, реалізація потужних інтенцій особистості в національній мові.

Ключові слова: теорія ідентифікації, Ерік Хомбургер Еріксон, Пантелеймон Куліш, розвиток особистості (ego), психосоціальна тотожність, етноідентифікація, критерії етноідентифікації, самоідентифікація, мовна особистість.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

Опубліковано
2019-06-23
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>