Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307
  • Volodymyr Shmatko Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Україна)

Анотація

 У статті проаналізовано домінантну характеристику сучасної стоматологічної термінології – синкретизм. Апробовано тезу щодо "нерозрізнювальної цілісності" у фаховій метамові медичних термінопонять (загальних і спеціальних), а також термінів суміжних галузей знання, що фармакологічно й технологічно забезпечують стоматологічну теорію і практику. Розглянуто аспекти лексико-семантичного і понятійного паралелізму стоматологічних термінів української та англійської мов.

Ключові слова: стоматологія, стоматологічна терміносистема, синкретизм стоматологічної термінології, метамова науки, теоретична і практична медицина, загальнонаукова термінологія, спеціальна термінологія.

Інформація про авторів: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. E-mail: style_m_k@ukr.net;

Шматко Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент; доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань; стоматологічний факультет; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. E-mail: style_m_k@ukr.net

Опубліковано
2017-02-01
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>