Універсалії перекладу в контексті синергетики

  • Margaryta Dorofeyeva Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра германської філології і перекладу (Україна)

Анотація

У статті розглянуто зміст поняття "перекладацькі універсалії" крізь призму синергетики. Виявлено розбіжність між семіотичним та синергетичним розумінням універсалій перекладу. Запропоновано визначення поняття "синергетичні універсалії" в теорії перекладу. Встановлено перелік синергетичних універсалій для перекладу-процесу та перекладу-результату.

Ключові слова: перекладацькі універсалії, мовні універсалії, синергетичні універсалії,  синергетична система перекладу, рівень самоорганізації, синергізм, синергія, атрактор, репелер.

Інформація про автора: Дорофєєва Маргарита Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри германської філології і перекладу; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

E-mail: margarita_dorofeeva@hotmail.com

Опубліковано
2017-02-01
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ