Евфемізми в медіатексті: функціональний аспект

  • Maija Bulakh Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) http://orcid.org/0000-0002-0857-7256

Анотація

У статті розглянуто лінгвальні особливості евфемізмів на матеріалі українських медіа. Проаналізовано підходи до визначення явища евфемізації та висвітлено питання функціональних особливостей евфемізмів на основі концепцій вітчизняних та зарубіжних дослідників. Окреслено питання мотивації творення евфемізмів у медіадискурсі та комунікативного потенціалу евфемістичних одиниць.

Ключові слова: евфемізм, перифраз, функція, маніпулятивний вплив, стиль масової інформації.

Інформація про автора: Булах Майя Богданівна – аспірант кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

E-mail: bulakh1@ukr.net

Опубліковано
2017-02-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ