Жанрово-стильові домінанти аналітичних текстів сучасних українських мас-медіа

  • Dmytro Dergach Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна)

Анотація

У статті аналізується стилістичний ресурс і потенціал мовних засобів аналітичних жанрів сучасних мас-медіа. У відповідності до важливих для ЗМІ критеріїв ілюструється актуалізація характерних для мови медійної аналітики функцій. Кваліфікуються функціональні, стилістичні особливості авторської оцінки в медійних аналітичних текстах, системно відображені в семантиці і структурі лексичних, синтаксичних одиниць, фразеології, стилістичних фігурах. Ілюструється актуалізація лінгвальних засобів аналітичних медіа, співвіднесена з часом, полем інформаційної культури та динамікою розвитку форм літературної мови в цілому.

Ключові слова: жанр, стиль масової інформації, медійна аналітика, оцінність.

Інформація про автора: Дергач Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

E-mail: dimyla_philolog@ukr.net

Опубліковано
2017-02-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ