Світоглядні штампи в сучасному політичному тексті

  • Larysa Shulinova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) http://orcid.org/0000-0002-1902-9191

Анотація

У статті розглянуто вербалізацію світоглядних міфів в політичних текстах. Схарактеризовано світоглядні штампи, представлені у програмах політичних партій.

Ключові слова: політичний текст, світогляд, мовний штамп, мовне кліше, політичний міф.

Інформація про автора: Шулінова Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

E-mail: shulinova.lesja@gmail.com

Опубліковано
2017-02-01
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА