Структурно-семантичний аналіз фразеологічних терміносполук у науковій мові сучасної економіки

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.86-95

  • Olga Pyatetska Київський національний університет імені Тараса Шевечнка http://orcid.org/0000-0002-8620-7445

Анотація

У статті проаналізовано структурні особливості економічних терміносполук фразеологічного типу, визначено семантичні та граматичні модифікації, що лежать в основі їхнього творення, виокремлено термінологічні словосполучення, які з`явилися в результаті перекладу з англійської мови зі збереженням вторинної номінації.

Ключові слова: метамова, терміносполука, термінотворення, вторинна номінація, мотивованість, метафоризація.

Інформація про автора: П`ятецька Ольга Василівна кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: ovimavo@yandex.ua

Опубліковано
2017-07-01
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ