Перифрази в архітектоніці медійного тексту

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.39-50

  • Maja Bulakh Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

 У статті проаналізовано одиниці вторинної номінації – перифрастичні звороти – в архітектоніці медійного тексту. Розглянуто функції перифразів в архітектоніці медіатексту, зокрема висвітлено функцію перифраза-заголовка.

Ключові слова: перифраз, функції перифраза, архітектоніка, структура тексту, стиль масової інформації.

Інформація про автора: Булах Майя Богданівна – аспірант кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: bulakh1@ukr.net

Опубліковано
2017-07-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ