Категорія “імідж” у сучасній гуманітаристиці: проблема та її наукові дискурси

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.35.70-87

  • Olha Pliasun Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2674-5361

Анотація

У статті виділено та проаналізовано основні напрямки іміджевих досліджень у гуманітарних та суспільствознавчих дисциплінах. Розглянуто особливості інтерпретації категорії "імідж" у різних галузях модерної науки. Дослідницьку увагу звернено на визначення сучасних тенденцій розвитку лінгвоіміджелогії – актуального та перспективного напрямку світової неолінгвістики.

Ключові слова: категорія "імідж", іміджмейкінг, мовні механізми конструювання іміджу, лінгвоіміджелогія.

Інформація про автора: Плясун Ольга Миколаївна – аспірант кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: olga_2511@ukr.net

Опубліковано
2018-02-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ